Veškeré zboží je certifikováno v souladu s uváděním na trh podle směrnice Evropského společenství č.42/2006.

Každý výrobek má prohlášení o shodě CE.

Návody na použití jsou přeloženy odbornou firmou do českého jazyka.

Obchod se řídí občanským zákoníkem České republiky.

Seznámení se strojem a zaškolení není získání odborné způsobilosti.

Provozovnou je manipulační plocha na pozemku 541/15 v průmyslové zóně v k.ú. Robčice u Štěnovic.

Výdejním místem je nákladní rampa na tomto pozemku.

Expedice je možná pouze po předchozí úhradě.

Na zboží se vztahuje roční záruční lhůta od data expedice.

06:00 – 12:00

 602 432 202

12:00 – 18:00

 608 899 799